Állásinterjú típusok

Az állásinterjúk az egyik legnagyobb megmérettetésnek tűnhetnek az álláskeresés során. Azonban érdemes másként gondolni rájuk. Az interjúk valójában arra szolgálnak, hogy a felek meggyőződjenek arról, illenek-e egymáshoz.

Több interjú típus is létezik, melyekre különböző módokon érdemes felkészülni. Az első kapcsolatfelvétel, az interjú időpontjának egyeztetése során a jelentkezőnek célszerű érdeklődnie nem csak az első interjúról, de a teljes kiválasztási folyamat felépítéséről.

Tradícionális – strukturált interjú
A tradícionális interjún az interjúztató direkt kérdéseket tesz fel a jelentkező előéletével kapcsolatban, azonban közvetlenebb, beszélgetősebb hangnem keretein belül kíván benyomást szerezni a pályázó személyiségéről.

A strukturált interjún az interjúztató jól megszokott, konkrét múltbeli eredményekre, eseményekre vonatkozó kérdésekkel igyekszik megismerni a jelölt szakmai tapasztalatát, tudását és személyiségét is. Az interjú menete nagyjából kiszámítható, a kérdések sorrendje kötött. A strukturált interjú célja az objektivitás növelése.

Általános – szakmai interjú
Az általános interjún a jelölt leginkább HR szakemberekkel találkozhat. Általános benyomás megszerzése a célja a szakmai tapasztalatokról, a személyiségről, illetve a motivációról.

A szakmai interjún az interjúztató legtöbb esetben a leendő közvetlen vezető vagy a cég szakmai vezetője. Nagyobb hangsúlyt kap a szakmai tudás és tapasztalat, ám itt is előfordulhatnak általános, a jelölt személyiségére vonatkozó kérdések.

Egy – több interjúztató
Az interjún előfordulhat egy, de akár több interjúztató is. Utóbbi esetben is az interjú vezetése alapvetően egy kézben összpontosul, ám kérdésekkel bárki élhet. A figyelem megosztása, illetve az interjúztatók között esetlegesen fennálló egyet nem értés miatt a több interjúztatós interjú inkább okozhat nehézséget.

Interjú munkaerő közvetítőnél – vállalatnál
A munkaerő közvetítő cégeket a vállalatok azzal bízzák meg, hogy keressék meg a potenciális jelölteket, egy interjún bizonyosodjanak meg alkalmasságukról, és csak a leginkább megfelelő pályázókat irányítsák hozzájuk. A munkaerő közvetítők elsősorban a szakmai tapasztalatok szerinti alkalmasságot helyezik előtérbe.

Akár munkaerő közvetítőnél kezdődött a jelentkezés, akár közvetlenül a vállalathoz történt, a vállalati első interjú szinte egyforma. Egy vállalatnál legtöbb esetben több alkalommal is találkoznak a jelölttel.

Egy körös – több körös interjú
Az egy körös interjú esetén a vállalat egy találkozó alkalmával dönt az állás betöltéséről, így különösen fontos az első benyomás.

A több körös interjúnál a kiválasztás hosszadalmasabb folyamat. Jellemzően a jelölt először egy általános, HR munkatárssal történő interjún vesz részt, majd azt követően találkozik egy vagy több szakmai vezetővel.

Személyes – telefonos/Skype interjú
A személyes interjúnál a pályázó és a vágyott munkáltató személyesen találkoznak. A felkészülés, megjelenés, nonverbális kommunikáció kulcsfontosságú.

Manapság egyre gyakoribbak a telefonos/Skype interjúk. Céljuk elsősorban az előszűrés, a tájékoztatás a pozícióról, a kommunikációs készségek és a motiváció feltárása.
Lényeges, hogy ezekre is számítani és készülni kell. Amennyiben a jelöltet váratlanul éri, nem tud zavartalanul, nyugodt körülmények között beszélni, érdemesebb új időpontot egyeztetni.

Külső – belső interjú
Az interjú lehet külső vagy belső aszerint, a jelentkező új vállalathoz pályázik-e, vagy jelenlegi munkáltatójánál szeretne-e új munkakörbe kerülni. Egy belső interjú ugyanolyan felkészülést igényel, mint egy külső.

Assessment Center (AC)
Az Assessment Center tulajdonképpen egy csoportos meghallgatás. Különböző egyéni és csoportos feladatokat kell megoldani, mint például csoportos szituációs gyakorlatok, önálló feladat kidolgozása, személyiség- és/vagy képességteszt. Alapvetően a munkakörre jellemző feladat vagy konfliktushelyzet megoldását vizsgálják, a rátermettséget mérik, a személyiséget nézik. Időtartama általában fél vagy egy nap.

Stresszinterjú
Szerencsére manapság nagyon ritka. Ennek ellenére speciális munkakörök esetén előfordulhat, hogy szélsőséges helyzetek előidézése közben vizsgálják a jelölt reakcióit. Ne felejtse el, mindig mondhat nemet. Ezek a helyzetek mindig egyenrangú felek közötti diskurzusok.

Karriertervezés

A karrierváltásról

Állásinterjú típusok