A kiválasztás során használt tesztek

A kiválasztási folyamat részét képezhetik a tesztek. A tesztek segítségével a megbízó részletesebb, mélyebb képet kaphat a pályázóról, több oldalról megvizsgálhatja, mennyire illeszkedhet a jövőben a felkínált pozícióhoz. Az első kapcsolatfelvételkor javasolt érdeklődni a kiválasztási folyamat menetéről, hogy a pályázó tudja, fel kell-e készülnie tesztek kitöltésére is.

A kiválasztás során használt tesztek három fő csoportba sorolhatóak.

1. Képességfelmérő tesztek
A képességfelmérő tesztek között szerepelhetnek logikai, matematikai és szövegértési tesztek.

Előbbi kettő célja felmérni, a jelölt hogyan tudja a számadatokat értelmezni, elemezni, milyen logikai következtetéseket, összefüggéseket tud feltárni.

A szövegértési vagy verbális tesztek ezzel szemben arra szolgálnak, hogy felderítsék az értő olvasás képességét, a szövegértés szintjét, az információk feldolgozásának módját. Idegen nyelvű teszt esetén az idegen nyelv tudás szintjének felmérésére is használható. A feladatok témája részben vagy egészben is kapcsolódhat a meghirdetett állás szakmai hátteréhez, de sokszor előfordul, hogy teljesen eltérő, általános szövegkörnyezetbe illesztik azokat.

2. Szakmai tesztek
A szakmai tesztek a pályázó szaktudását mérik szakmai feladatokon keresztül. Ebben a kategóriában gyakran találkozhatunk problémamegoldási feladatokkal.

3. Személyiségtesztek
A személyiségtesztek a jelölt személyiségének, motivációjának, munkavégzési stílusának feltárására irányuló tesztek. A tesztkérdések vizsgálhatják továbbá az érzelmi intelligenciát, a figyelmi szintet, monotónia- vagy stressztűrést.

A felmérések történhetnek papíron, a helyszínen számítógépen, és ma már egyre gyakoribb az online, távolról kitölthető teszt is bizonyos feladattípusoknál.
Fontos szem előtt tartani, hogy a tesztek „csak” részét képezik a teljes folyamatnak, a CV-ben megadott információkkal, az interjúk benyomásaival együtt kerülnek mérlegre az eredmények.

Fel lehet-e készülni a tesztekre?
A rövid válasz az, hogy nem. Azonban néhány jó tanácsot érdemes elraktároznunk magunkban:
Érdemes magunkat adnunk minden esetben, hiszen a legtöbb teszt méri azt is, mennyire szeretnénk megfelelni a tesztnek, nem beszélve arról, hogy egy összetettebb teszt többféleképpen is rákérdez egy terültre, így hamar ellentmondásba keveredhetünk. A legjobb amit tehetünk tehát, ha valóban azt válaszoljuk a kérdésekre, amit érzünk, gondolunk.
Nem érdemes sokat gondolkodni egye-egy válaszon. Nem javasoljuk hogy mögöttes tartalmakat keressünk minden kérdés mögé, vagy túlgondoljuk, túlbonyolítsuk a kérdésket, válaszokat.
Ne idegesítsük fel magunkat. Maradjunk nyitottak és lazák, még akkor is, ha fura kérdéseket kapunk, vagy éppen a válaszlehetőségek közül egyiket sem tartjuk megfelelőnek. Igyekezzünk a hozzánk akár csak kicsit is, de legalább vállalhatóbbat választani. A tesztek nem mindenhatóak, ne rontsuk ez esélyeinket azzal, hogy egy kis tétű dolgon befeszülve nem tudjuk majd ítélkezés mentesen folytatni a kitöltést

Karriertervezés

A karrierváltásról

Állásinterjú típusok